Přejít k obsahu
Translation missing: cs.icons.screen_reader.chevron Translation missing: cs.icons.screen_reader.chevron
EUR Translation missing: cs.icons.screen_reader.chevron

Obchodní Podmínky

Dokument „Obchodní podmínky“ (jen dotčená část)

Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému použití, opotřebení či znehodnocení. Je třeba myslet na náklady, které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
U spodního prádla je nutné dodržet hygienická opatření při zkoušení - prádlo se zkouší vždy na vlastní spodní prádlo, nikdy ne na holé tělo. Nejsou-li stanovené hygienické podmínky dodrženy, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele, v případě smluv uzavřených na dálku, pro svůj charakter vrátit.
Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy u zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. nalepovací podprsenky, silikonové vycpávky, punčochy, punčochové kalhoty, ponožky, apod.). Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.
S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Výměna zboží
Pokud potřebujete jinou velikost, zboží vám vyměníme. Účtováno vám bude pouze poštovné a balné.
Jak postupovat?
Balíček zašlete do 14 dnů v krabici (nikoli v obálce) doporučeně zpět na adresu:
Národního odboje 659/10 
Břeclav 690 02 Česko
Odstoupení od smlouvy 
Spotřebitel může v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Obchodního zákoníku do 14 dnů odstoupit od smlouvy. Prodávající je povinen po řádném obdržení nepoškozeného zboží včetně nepoškozeného obalu zboží s kopií účtenky vrátit, a to nejpozději do 14 ti dnů od přijetí zásilky na bankovní účet kupujícího. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží v řádném a nepoškozeném stavu doručí. Prodávající si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
V případě, že kupující žádá o výměnu zboží nebo vrácení peněz je povinen výrobek navrátit zpět bez známek používání, nepoškozený a v původním obalu spolu s kopií účetního dokladu, který obdržel při nákupu zboží. Na fakturu prosím poznačte, za jakou velikost, nebo zboží požadujete vrácené zboží vyměnit. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství).


Nemožnost odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy např.
u dodávky zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
u dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. nalepovací podprsenky, punčochy, punčochové kalhoty, ponožky, vycpávky do podrpsenky, apod.)
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v ust. § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, týkající se dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (personalizace zboží). V případě přizpůsobení zboží osobním potřebám klienta a dle jeho přání, není možno od smlouvy v souladu s ust. § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstoupit v zákonné 14-ti denní lhůtě.
V případě sortimentu intimního charakteru, jakým je např. spodní prádlo, zboží nesmí být nikterak užíváno. Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet s tím, že dodrží základní hygienické předpoklady takového vyzkoušení – zkoušet přes spodní prádlo nebo použít např. přibalené ochranné folie (v případě spodních kalhotek, plavek a podobného sortimentu). Nedodrží-li stanovené hygienické podmínky, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele, v případě smluv uzavřených na dálku, pro svůj charakter vrátit.