Přejít k obsahu
CZK

Cookies policy

Zásady ochrany osobních údajů GDPR

Naše zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 1. srpna 2023.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů při používání Služby a informují vás o vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak vás chrání zákon.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly vygenerovány pomocí šablony TermsFeed GDPR Privacy Policy Template.

Výklad a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je psáno velkým písmenem, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů:

"Účet" znamená jedinečný účet vytvořený pro vás za účelem přístupu k naší službě nebo jejím částem.

"Společnost" (v této Smlouvě označovaná jako "Společnost", "My", "Nás" nebo "Naše") označuje společnost Petra Moda.

Pro účely GDPR je Společnost správcem údajů.

"Země" označuje Českou republiku.

"Soubory cookie" jsou malé soubory, které webové stránky ukládají do Vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jiného zařízení a které obsahují mimo jiné údaje o historii Vašeho prohlížení na těchto webových stránkách.

"Správcem údajů" se pro účely GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) rozumí Společnost jako právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

"Zařízením" se rozumí jakékoli zařízení, které může přistupovat ke Službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.

"Osobní údaje" jsou veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Pro účely GDPR se Osobními údaji rozumí jakékoli informace týkající se Vaší osoby, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

"Službou" se rozumí Webové stránky.

"Poskytovatelem služby" se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem Společnosti. Jedná se o společnosti nebo fyzické osoby třetích stran, které Společnost zaměstnává za účelem usnadnění Služby, poskytování Služby jménem Společnosti, provádění služeb souvisejících se Službou nebo pomoci Společnosti při analýze způsobu využívání Služby.
Pro účely GDPR jsou poskytovatelé služeb považováni za zpracovatele údajů.

"Údaje o používání" se vztahují na automaticky shromažďované údaje, které jsou generovány buď používáním Služby, nebo ze samotné infrastruktury Služby (například doba trvání návštěvy stránky).

"Webové stránky" odkazují na stránky Petra Moda, které jsou přístupné z https://www.petramoda.shop.

"Vy" znamená fyzickou osobu, která přistupuje ke Službě nebo ji používá, případně společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji používá.

Podle GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) můžete být označováni jako subjekt údajů nebo jako uživatel, protože jste fyzická osoba, která Službu využívá.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání naší Služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. Osobně identifikovatelné údaje mohou mimo jiné zahrnovat:

e-mailovou adresu

Jméno a příjmení

telefonní číslo

Adresa, stát, provincie, PSČ/poštovní směrovací číslo, město

Údaje o používání

Údaje o používání

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které jste navštívili, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo přes něj, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, mimo jiné typ mobilního zařízení, které používáte, jedinečný identifikátor Vašeho mobilního zařízení, IP adresu Vašeho mobilního zařízení, Váš mobilní operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Můžeme také shromažďovat informace, které Váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši službu nebo když ke službě přistupujete prostřednictvím mobilního zařízení nebo přes něj.

Sledovací technologie a soubory cookie

Ke sledování aktivity na naší službě a ukládání určitých informací používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie. Sledovací technologie používají majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze Naší služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat: